آدرس ارسال کننده ناشناس است.
پسوند یا ساختار فایل، غیر مجاز است.
دبیرستان نمونه دولتی باقرالعلوم سمنان دوره اول سمنان - مدرسه هوشمند

سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 

 


 

امام باقر (ع):

هر کسی را
دوست دارید ،


گاه و بیگاه به او
یادآوری کنید.
 Anyone You like "
".Occasionally, he  Remind

 دانش آموز ممتاز
کلاس: شهيد علی اختری
محمد زینتی
رتبه:1
معدل:19.9
ارشان شعبان برشی
رتبه:2
معدل:19.83
 
 آمار بازدید ها
 پیامک
شماره پیامک اختصاصی

30007650000990

 تقویم روز