سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 

 


 

امام باقر (ع):

هر کسی را
دوست دارید ،


گاه و بیگاه به او
یادآوری کنید.
 Anyone You like "
".Occasionally, he  Remind

 شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش


 سال رونق تولید

کد تخفیف سایت باسلام

 دانش آموز ممتاز
کلاس: شهيد علی اختری
محمدپارسا زندی مقدم
رتبه:1
معدل:20
محمدحسین عرب کرمانی
رتبه:2
معدل:19.98
 
 آمار بازدید ها
 پیامک
شماره پیامک اختصاصی

30007650000990

 تقویم روز